Migracija

Migration

Usluge migracije štite vaša ulaganja u slike, baze podataka i aplikacije pametnih kartica kojima se danas koristite.

Migracija slika

Usluge migracije slika nadograđuju logotipe i ostale grafike na razlučivost od 300 dpi ili više, što je standardno za većinu novih sustava za izdavanje kartica Datacard®.

Migracija pametnih kartica

Usluge migracije pametnih kartica pomažu vam da brzo i učinkovito integrirate mnoštvo rješenja pametnih kartica. Možemo vam pomoći u izradi programa pametnih kartica, poduprijeti nove sheme plaćanja kartične kuće ili dodati nove konfiguracije, aplikacije ili skripte.

Migracija baza podataka

Usluge migracije baze podataka uključuju izdvajanje slika i podataka iz jedne ili više baza podataka te prijenos informacija u konačnu bazu podataka.

Preuzimanje PDF-a

migrationguide